Temat för konferensen 2019: “Ge som gåva vad du fått som gåva”

Program Video Bidra praktiskt Bidra ekonomiskt