En kyrka som helar, bygger och bär!

Årets tema under Hönökonferensen kommer att vara En kyrka som helar, bygger och bär!
Detta tema kommer att genomsyra samtliga samlingar och dess innehåll.

Varmt välkomna till årets konferens!