Konferensens framtid

Hönö Missionsförsamling har under flera år arbetat för att finna möjligheter till att kunna bygga en hall i Sudda. Vi har tittat på olika möjligheter för att komma fram till en bra lösning för Hönökonferensen.

Som det ser ut just nu är vi två aktörer i projektet, Betelförsamlingens skolstiftelse samt Hönö Missionskyrka. I förslaget ligger en hall samt en skola.

Vi eftersträvar tyngd och bärkraft i projektet. I dagsläget arbetar vi med att titta på kostnader och finansiering. Finna möjligheter för konferensens framtid. Om man önskar vara med i projektet som aktör eller önskan om att stödja projektet på något annat sätt kan man vända sig till info@honokonferensen.se

Vi fortsätter att be om Guds vägledning.

h003