Konferenskören

Kören kommer att öva kl 17.30 lördag-lördag.
Alla som vill är välkomna att vara med!