Parkering

Vid mötestältet
Parkering i relativ närhet till mötestältet finns angivna på informationstavlor som finns uppsatta på ön.

Övriga parkeringar är: 
Sudda på markerade platser
Grusplanen på Heinövallen
Hönö Klåva (hamnen)

Se samtliga parkeringar på kartan