Program

Program 2018

lördag 7 juli
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson och Anders Marklund
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

söndag 8 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
10.00 Gudstjänst – Anders Marklund och Per Rönneklev
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Britta Bolmenäs
20.15 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Marcus Olsson

måndag 9 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini ”Blombutiken” i Betel – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott – Lekar – vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium i M-kyrkan – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
12.00 Samling i M-kyrkan för pastorer, diakoner o u-ledare
13.30 3talk i M-kyrkan – “Kyrkan som helar” –
Marcus Olsson, Hanna Möllås och Stefan Börjesson
13.30 Seminarium i Betel – “Tro och arbetsliv” – Jan Sturesson
14.30 Ny på konferensen – i M-kyrkans festsal
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
20.15 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

tisdag 10 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini ”Blombutiken” i Betel – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Magnus Malm
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott – Fotboll – vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium i M-kyrkan – John Ahlström
12.00 Samling om kallelse, utbildning och tjänst i M-kyrkans festsal –
Linnéa Lidskog, Jonas Eveborn m fl
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 3talk i M-kyrkan – “Kyrkan som bygger” –
Rickard Lundgren, Jan Sturesson och Andreas Hultsten
13.30 Seminarium i Betel – “Hela mig” – Hanna Möllås
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Britta Bolmenäs
20.15 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Marcus Olsson

onsdag 11 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini ”Blombutiken” i Betel – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott – Brännboll – vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium i M-kyrkan – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 3talk i M-kyrkan – “Kyrkan som bär” – Daniel Ånskog, Mimmi Edin m fl
13.30 Seminarium i Betel – “Bygga Guds rike” – Rickard Lundgren
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Pete Greig
20.15 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

torsdag 12 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini ”Blombutiken” i Betel – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Magnus Malm
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott – “Catch the flag” (Flaggan) – vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium i M-kyrkan – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
12.00 Seminarium i M-kyrkans festsal – “Mission” – Göran Kurlberg
12.15 Seminarium i Betel – Soul Children – Karin Kihlström
13.30 Seminarium i M-kyrkan – “24-7 prayer” – Pete Greig
13.30 Seminarium i Betel – “Kyrkan som bär” – Mimmi Edin
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
20.15 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Pete Greig

fredag 13 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini ”Blombutiken” i Betel – 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott – Staffeter – vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium i M-kyrkan – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
12.00 Dopsamling för dig som funderar på dop – i M-kyrkans festsal
13.30 Seminarium i M-kyrkan – “Upptäck och utveckla dina gåvor” – Alf B Svensson
13.30 Seminarium i Betel – “Vetenskap och kristen tro – vänner eller fiender?” –
Stefan Gustavsson
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Britta Bolmenäs
20.15 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

lördag 14 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
08.00 Dop och nattvard i Lappesand
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
11.00 Pulsruset – Hönö arena
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan – “Led med ditt liv – fyra grunder för att leda unga” –
Magnus Sternegård
13.30 Seminarium i Betel – “Varför gör sig inte Gud mer synlig? Om Guds fördoldhet” –
Stefan Gustavsson
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
20.30 Samling för förebedjare till ungdomsmötet, i M-kyrkan
21.30 Ungdomsmöte – Marcus Olsson

söndag 15 juli
07.00 Tidebön i M-kyrkan
10.00 Gudstjänst – Britta Bolmenäs
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö

Alla samlingar hålls i tältet om inte annat anges.