Program

lördag 7 juli
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson och Anders Marklund
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

söndag 8 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
10.00 Gudstjänst – Anders Marklund och Per Rönneklev
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Britta Bolmenäs
21.30 Ungdomsmöte – Marcus Olsson

måndag 9 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini i Betel – ”Blombutiken” 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
12.00 Samling i M-kyrkan för pastorer, diakoner o u-ledare (för mer info, se hemsida och app)
13.30 Ted talk i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
14.30 Ny på konferensen – i M-kyrkans festsal
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

tisdag 10 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini i Betel– ”Blombutiken” 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Magnus Malm
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Britta Bolmenäs
21.30 Ungdomsmöte – Marcus Olsson

onsdag 11 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini i Betel – ”Blombutiken” 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Ted talk i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Pete Greig
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

torsdag 12 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini i Betel – ”Blombutiken” 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Magnus Malm
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Pete Greig

fredag 13 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.15 Morgonträning i Jungfruviken – Puls
09.30 Barnmöte Mini i Betel – ”Blombutiken” 3-8 år
10.00 Bibelstudium – Mikael Tellbe
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
10.45 Soul children workshop i Betel – 9-14 år
10.45 Puls idrott vid Hönö arena – 9-14 år
12.00 Tonårsbibelstudium – John Ahlström
12.00 Bön i Hönö kyrka
12.00 Dopsamling i M-kyrkan
13.30 Seminarium i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Magnus Malm
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Britta Bolmenäs
21.30 Ungdomsmöte – Johanna Buller

lördag 14 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
08.00 Dop och nattvard i Lappesand
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö
11.00 Pulsruset – Hönö arena
12.00 Bön i Hönö kyrka
13.30 Seminarium i M-kyrkan
13.30 Seminarium i Betel
15.30 Bibelstudium – Mikael Tellbe
17.00 Familjefest ”Baxna”
17.30 Sångövning i M-kyrkan – Malin Abrahamsson
19.00 Kvällsmöte – Hans Jansson
21.30 Ungdomsmöte – Marcus Olsson

söndag 15 juli
07.00 Tidebön i bönebaracken
10.00 Gudstjänst – Britta Bolmenäs
10.00 Beach aid – beachvolley-turneringar i Hjälvik, Öckerö