Årets konferens

Hönökonferensen 2-10 Juli 2022

Hur och i vilken omfattning kommer vi att genomföra sommarens konferens?
Vi har tagit höjd för en fullskalig konferens, så som den brukar vara med plats för 2000 besökare i våra stora möten. Vi tror att situationen i vårt land och över vår värld när det gäller covid kommer att se annorlunda ut i sommar och det möjliggör en konferens i full skala. Samlingarna kommer inte ske i tält i år utan i en hall nära vår kyrka.

Vi kommer att erbjuda camping och mat/caféservering i år.

Följ våra sociala medier så kommer vi att uppdatera informationen allt eftersom.

Årets tema:
Vi tror att temat ”Blicken på Jesus” är mer aktuellt än någonsin och det känns både spännande och utmanande. Vi som församling lever med detta tema sedan i september 2021.

När vi arbetat fram temat för församlingen och konferensen i samtal och bön med församlingens styrelse så har vi landat i tre bibelord:
– Joh.3:30 ”Han skall bli större och jag bli mindre.”

– Heb. 12:2 ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.”

– Matt.14:28-31 ”Petrus svarade: Herre,, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sade: Kom! Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig! Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom.”

Vilka medverkar i år?
Bibelstudium
Stefan Gustafsson som leder en organisation Apologia.
Sara Spencer arbetar som pastor och föreståndare för Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling
Isak Spjuth pastor i Filadelfiakyrkan Örebro Isak håller i Bibelstudierna för den unga generationen.

Barnmöte
Martina Lardmo
Victoria Wikberg

Möte 19
Fredrik Lignell Pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping
Ida-Maria Brengesjö Församlingsutvecklare region Öst av Equmeniakyrkan

Möte 22
Johanna Samuelsson arbetar i Frälsningsarmen Halmstad
Anton Ahlmark Pastor Filadelfia Stockholm

Exakta tider och stunder för våra samlingar kommer längre fram, vi får se fram emot en fin sommar och en bra konferensvecka! / Hönö Missionsförsamling