fbpx Skip to content

Volontär

Vill du vara med som volontär?

Vår önskan är att du skall känna dig delaktig i Hönö Missionskyrkas verksamhet och förstå att du också gärna får hjälpa till med olika uppgifter. Hönökonferensen är en sådan uppgift där många behöver hjälpas åt.

Hönö Missionsförsamling beslutade 1945 att anordna konferensen för första gången, till andlig uppbyggelse, förnyelse och väckelse. Fram tills idag har den fått betyda mycket både för församlingen och för konferensdeltagare som kommer till Hönö från olika platser. Det är med stor tacksamhet som vi i Hönö Missionsförsamling anordnar konferensen eftersom vi vet att den har stor betydelse för alla som besöker den och i förlängningen även för vårt land. Att få vara med i detta arbete är väldigt roligt!

Du behöver inte vara medlem i församlingen för att hjälpa till utan alla som vill vara med och förverkliga konferensen är välkomna.

Vi behöver ca 450 volontärinsatser så då förstår du magnituden av detta arbete