Om Hönökonferensen

Hönö Missionsförsamling har anordnat Hönökonferensen sedan år 1945. Det då uttalade behovet av det andliga livets fördjupande känns idag minst lika starkt och det finns även idag en stor längtan efter “stilla dagar” inför Herren, i ordets undervisning och gemenskap med varandra. Det är en förmån att få fortsätta detta arbete till uppmuntran och välsignelse för människor både på öarna och ute i landet.

h001

Bara några få personer lever kvar som har minnen från allra första början. Och det som nedtecknats är begränsat. Men vi kan ana atmosfären av ett djupgående andligt väckelseskeende och personlig förnyelse bland troende. Konferensens rötter finns redan i början av 1920-talet.

Citat från församlingens årsberättelse för 1922:
“Svenska Missionsförbundets evangelistkår höll första veckan i augusti en s.k. STILLA VECKA härstädes och var denna vecka till stor glädje för dem som hade förmånen att få vara med på densamma. Ett stort antal predikanter och evangelister voro närvarande. (Inbjudan hade utgått från församlingen året innan.) Namn som särskilt nämns bland evangelisterna från början är Josef Roth samt Alex Olovson, som enligt protokoll en följd av år ledde flera mötesserier på Hönö då en skara av ungdom, de troendes barn och andra böjde sig vid Korset och mottogo frälsning. Även fick församlingen erfara hurusom en våg av förnyelse gick fram från Herren, varunder Kärlekens Ande grep hjärtana på ett förnimbart sätt. Vi giva Gud äran därför.”

h004

Ett märkligt andligt uppvaknande var på gång som satte kraftiga spår på ön. Öckerö Missionsförsamling inbjöd evangelisterna att hålla Stilla Veckan 1923 på Öckerö. Från boken, En man blev sänd (Berthil Paulson m. fl.), citerar vi följande:
“Redan från början hölls också offentliga möten och Stilla Veckan förvandlades till stora konferenser. Ryktet om vad Gud utförde därute förde skaror av människor dit. Herrens verk på andra orter ökade också tillslutningen. Sista söndagen samlades skaror i tusental. Redan från början fick man då anordna stora friluftsmöten på klipporna, och skaran växte till flera tusen.”

h002

Stilla Veckan på Hönö fick alltså sin fortsättning på Öckerö som i sin tur resulterade i de stora Öckerökonferenserna. Dessa pågick sedan årligen in på 30-talet.

Från årsberättelsen 1945 finns följande:
“Inom församlingen har länge funnits ett behov av det andliga livets fördjupande och har ofta framkommit en önskan om att anordna en konferens i likhet med de gamla Öckerökonferenserna. Detta önskemål förverkligades under detta år då en sådan kunde anordnas under en vecka i juli månad. Alla materiella svårigheter övervanns, tält förhyrdes, mat och logi ordnades.”

h003

Mötestält inköptes därefter med plats för 800 personer. Genom åren har nya tält skaffats och utökats. En förkunnare som betydde mycket för båda konferenserna var Frank Mangs. Finlandssonen från Närpes kom som 24-åring till Gävle där han ledde en mycket framgångsrik mötesserie i Betlehemskyrkan 1922. Året efter fanns han med på Öckerö, deltog – och genom sin nya erfarenhet av Andens kraft kom att till stor del forma konferenserna fram till 1933. Likaså fanns han med som talare från första konferensen på Hönö och en följd av år framöver.

h005

Under mer än 75 år har Hönökonferensen ständigt utvecklats till vad den är idag. Och genom teknik, CD, närradio och Internet når vi allt längre ut med vårt budskap.

Hönö Missionsförsamling har under flera år arbetat för att finna möjligheter till att kunna bygga en hall i Sudda. På grund av flera olika anledningar har vi fått avvakta och vänta, men vi fortsätter titta på olika möjligheter för att komma fram till en bra lösning för Hönökonferensen.

Konferensens framtid

Under hösten 2019 flyttade församlingen till nya lokaler på Östra Hamnen 1, nere i Klåva. Det är lokalerna som under Hönökonferensen 2019 bland annat inrymde matserveringen som nu är vår nya kyrka. Planerna på en konferenshall fortsätter och församlingen ser sig om efter nya möjligheter och ser ljust på framtida nya möjligheter för såväl församling som konferens.

Vi eftersträvar tyngd och bärkraft i projektet. I dagsläget arbetar vi med att titta på kostnader och finansiering. Finna möjligheter för konferensens framtid. Om man önskar vara med i projektet som aktör eller önskan om att stödja projektet på något annat sätt kan man vända sig till info@honokonferensen.se

Vi fortsätter att be om Guds vägledning.