Konferensens framtid

Hönö Missionsförsamling har under flera år arbetat för att finna möjligheter till att kunna bygga en hall i Sudda. På grund av flera olika anledningar har vi fått avvakta och vänta, men vi fortsätter titta på olika möjligheter för att komma fram till en bra lösning för Hönökonferensen.

Under hösten 2019 flyttade församlingen till nya lokaler på Östra Hamnen 1, nere i Klåva. Det är lokalerna som under Hönökonferensen 2019 bland annat inrymde matserveringen som nu är vår nya kyrka. Planerna på en konferenshall fortsätter och församlingen ser sig om efter nya möjligheter och ser ljust på framtida nya möjligheter för såväl församling som konferens.

Vi eftersträvar tyngd och bärkraft i projektet. I dagsläget arbetar vi med att titta på kostnader och finansiering. Finna möjligheter för konferensens framtid. Om man önskar vara med i projektet som aktör eller önskan om att stödja projektet på något annat sätt kan man vända sig till info@honokonferensen.se

Vi fortsätter att be om Guds vägledning.