Bärarlag

På grund av Coronapandemin blir det inte något praktiskt arbete för bärarlaget denna sommar, men vi är fortfarande beroende av din hjälp i bön och ekonomiskt. 

Var med och hjälp Hönö Missionsförsamling i arbetet med Hönökonferensen, praktiskt, genom bön eller ekonomiskt, genom att tillhöra ett bärarlag.

Bärarlag Hönökonferensen
Arbetet med Hönökonferensen behöver en stabil grund att stå på, och därför startade vi 2015 något som vi valt att kalla för bärarlag, där man på olika sätt kan vara med och hjälpa till att bära konferensen. Vi har valt att dela upp bärarlaget i tre delar; praktiskt, bön och ekonomiskt. Detta för att vi ser att dessa tre delar är några av de viktigaste grundpelarna som bär konferensen år efter år. Vi önskar också nu i större grad att bjuda med er ”konferensare” att hjälpa till i detta viktiga arbete. Du som har gåvan att be, hjälpa till praktiskt eller stödja oss ekonomiskt får nu alltså möjligheten att hjälpa till även med Hönökonferensen – vilken möjlighet!

Om du är intresserad av att vara med och bidra till Hönökonferensen via något av dessa bärarlag, maila oss dina kontaktuppgifter till bararlag@honomissionskyrka.se, så tar vi kontakt med dig för att diskutera på vilket sätt du vill vara med.

Klicka nedan för att läsa mer om vad de olika bärarlagen innebär:

Knapp praktiskt Knapp bön  Knapp ekonomiskt