Ekonomiskt

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 blir det av förklarliga skäl inga insamlingar på plats under årets konferens. Men vi är fortfarande beroende av ditt stöd för denna digitala och webbsända konferens 2020. Vi är mycket tacksamma för din gåva. 

Arbetet med Hönökonferensen behöver en stabil ekonomisk grund att stå på även på längre sikt. Att varje år ”tjöta” in de nödvändiga medlen under konferensen upplever vi som mindre spännande och något vi önskar komma bort ifrån. Vi önskar istället få till en löpande givartjänst som vi tror förutom tryggheten även ger oss möjligheter att ytterligare planera och utveckla kommande konferenser. Av denna orsak ger vi dig nu möjligt att ge till kommande konferenser genom båda ett kontinuerligt givande och engångsgåvor.

Vi har valt att dela upp bärarlaget ekonomi i två lag som tillsammans bär Hönökonferensenprivatpersoner och företag. Vi har lite tanker på att utveckla dessa två lag vidare på sikt, men väljer att börja i all enkelhet med att ni kontaktar oss för deltagande.

Önskar du vara med oss i tiden för evigheten får du gärna ta kontakt. Du får gärna pröva ditt beslut om att stödja oss hos Herren innan du säger ja – verkar det förankrat även ovanifrån kontaktar du oss på bararlag@honomissionskyrka.se med detaljer kring dina önskemål om givande. Har du frågor eller önskar mera information får du också gärna kontakta oss på samma mailadress. Uppgifter om vem som ingår i bärarlaget har endast ekonomi- & administrationsgruppen tillgång till, och det är endast de som kommer att återkoppla till bärarlaget.

Alla som vill skall få vara med och ge efter förmåga. Varje gåva är betydelsefull!

Enskilda gåvor ger du antigen via Swish eller vårt plusgirokonto.

  • Gåva genom Swish till nummer 123 521 88 96.
  • Plusgirokonto 395171-2, märk inbetalningen ”Gåva till Hönökonferensen”.

Varmt tack för din gåva!