I bön

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 blir det av förklarliga skäl ingen förbönstjänst på plats i årets konferens. Till dig som meddelat att du vill finnas med i bönetjänst under själva konferensen är vi tacksamma om du därför vill stå med i bön där du finns. Be för: teknik & filmteamet, konferensledningen, musiker, talare, processer under veckan, logistiken, praktiskt arbete, matlaget, den unga generationen – ja, allt det som ingår i årets annorlunda konferens.

Hönökonferensen är en höjdpunkt på året för många av oss. Vi söker dig som vill bära och stödja oss i Hönö Missionsförsamling i särskild förbön för konferensen. Vi har därför startat ett bärarlag för bön inför konferensen. Känner du att du vill vara med i detta bärarlag får gärna höra av dig till bararlag@honomissionskyrka.se. Du är självklart välkommen att ta med dig dessa böneämnen även utan att vara med i bärarlaget.

Bed för:

  • Att Gud får beröra människors sinnen och hjärtan.
  • De medverkande, inspiration och ledning i förberedelserna.
  • De praktiska frågorna med tält, lokaler och att ekonomi löses.
  • De som följer oss på radio och via webbsändningarna.
  • Ett gott väder under konferensens alla dagar.
  • Öborna, att välsignelse når människor på bygden.