Praktiskt

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 blir det av förklarliga skäl inget praktiskt arbete i årets konferens 2020. 

Ett nytt år, en ny konferens, en hel del arbeten ligger framför oss och vi står inför utmaningen att kunna få tillräcklig bemanning i våra grupper på tjänstgöringslistorna under veckan. De arbeten som utförs är bland annat nattvakter, vaktmästare på dagtid, parkeringsvakter, köks- och cafépersonal samt olika handräckningstjänster. Att få stöttning av en eller flera personer som hjälper till i någon av de olika grupperna gör stor skillnad för oss.

Så till alla er som har fått gåvan att kunna delta praktiskt i någon eller flera olika arbetsuppgifter vill vi att ni tar kontakt med ansvarig för det praktiska arbetet i Hönökonferensen. Vi önskar att ni berättar när ni kommer till konferensen, I vilken typ av arbete ni önskar vara med och vid vilka dagar under konferensen som ni står till vårt förfogande.

Välkommen att maila oss på bararlag@honomissionskyrka.se, så hör vi av oss till dig.