fbpx Skip to content

Bibelstudierna leds av Åsa Molin och Stefan Gustavsson.
Stefan är en teolog som under många år aktivt arbetat med frågor som rör trons försvar, ledarskribent, författare med mera.
Åsa är lärare för akademi, ledarskap och teologi i Örebro, även Åsa är författare.