Bön

Har du ett böneämne? Något du vill tacka för? Maila då till be@honokonferensen.se så tar vi med ditt böneämne eller tack till våra bönesamlingar. Under veckan kommer vi träffas för att be en halvtimma tillsammans kl 08 Var med där du befinner dig!

Under Hönökonferensen 2021 kan du önskar samtala med någon höra av dig till be@honokonferensen.se så kontaktar vi dig.

Efter Hönökonferensens slut fortsätter Kraftkällan, som är ett av församlingens bönemöte, att varje vecka be för de böneämnen som kommer in under veckan.