Bön

Har du ett böneämne? Något du vill tacka för? Maila då till be@honomissionskyrka.se så tar vi med ditt böneämne eller tack till våra bönesamlingar. Efter Hönökonferensens slut fortsätter Kraftkällan, som är ett av församlingens bönemöte, att varje vecka be för de böneämnen som kommer in under veckan.